top of page

דמיון מודרך

דמיון מודרך זוהי שיטה שבבסיסה שימוש בדמיון האנושי לצורך הרפיה, ריפוי, שליטה במחשבות ובהתנהגות, ויצירת מציאות רצויה.

השיטה מושתתת על רגיעה והרפיה של הגוף והמח, בעזרת משפטים מרגיעים, לעיתים בשילוב מוסיקה נעימה, על מנת להגיע לתקשורת עם תת המודע, לטפל בחסמים ומשקעים רגשיים מהעבר, בדרך שעוקפת הגיון.
פעמים רבות דמיון מודרך מתלווה כטכניקה משולבת בכלים טיפוליים אחרים, כגון: שיטת NLP.

Image by Louis Maniquet

מחקרים מדעיים הוכיחו כי בעזרת הדמיון בלבד ניתן לדמה את המציאות והגוף מגיב כאילו הוא באמת חווה את החוויה במציאות ולא רק בדמיון.

Runner

באחד המחקרים הושיבו ספורטאים מתחום הריצה במעבדה, חיברו אל מוחם אלקטרודות וביקשו מהם לדמיין את עצמם רצים.
תוצאות המחקר הראו שחרור של אנדורפינים (קבוצת חומרים הנמצאת במח ומשתחררת בעת פעילות גופנית, בין היתר) אצל הספורטאים כמו בעת ריצה – וכל זה קרה רק מלדמיין את עצמם רצים.

bottom of page